Hívásvégződtetési díj

Esztergom, 2023. október 26

.
Tárgy: Tájékoztatás – helyhez kötött hívásvégződtetési díj mértéke 2023. január 1-től

 

Tisztelt Partnerünk!

A Printer-fair Kft. (2517 Kesztölc, Ady Endre u. 29., a továbbiakban “Printer-fair”) ezúton
tájékoztatja Önöket, hogy a helyhez kötött hívásvégződtetési díj mértéke az Európai Bizottság (EU) 2021/654
felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió
egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásáról (a továbbiakban: Rendelet)
foglaltakkal összhangban kerül meghatározásra 2023. január 1-től.

A Rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján a maximális mobil és vezetékes hívásvégződtetési díjakat évente felül kell
vizsgálni és minden év január 1-jéig aktualizálni kell az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos
Lapjában szeptember 1-jén, október 1-jén és november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok legutóbbi átlagának
felhasználásával.

Fentiekkel összhangban – továbbá figyelembe véve a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság által 2022. november
14-én közzétett tájékoztatásban* foglalt díjmegállapítási módszertant – a 2023. január 1-től alkalmazandó
vezetékes hívásvégződtetési díj maximális mértéke: 0,2880 Ft/perc díjjal fog teljesülni.

Tisztelettel,

Printer-fair Kft.

 

*link: https://nmhh.hu/cikk/233365/Tajekoztatas_a_2023_januar_1tol_alkalmazando_hivasvegzodtetesi_dijakrol