WUHIR

tamop1.jpg

Projekt neve: Wuhir Szakértői Rendszer Kifejlesztése a vasúti síneken végzett ultrahangos vizsgálatok eredményeinek nyilvántartása és kiértékelése céljából. GOP-1.3.1-08/2-2009-0081

Projekt leírása: A Printer-fair Kft projektjének célja a vasúti sínvizsgálati (általában és nem korlátozva csupán csak az UH-ra) eredményeit nyilvántartó és grafikusan kiértékelő szakértői rendszer (korszerű hálózatos, dobozos program) kifejlesztése.
A rendszer erőssége más pályadiagnosztikai rendszerekkel ellentétben a mérési eredmények grafikus megjelenítése a vasúti sínek mentén szelvényezés szerint és az időben egyaránt. A rendszer egy minősítési szakaszon belül időben egymásután következő vizsgálati eredményeket jelenít meg, megmutatva így a romlás alakulását a minősítési szakaszon belül, és képes a vonal teljes hosszán szelvényezés szerint a sínhibák megjelenítésére. Támogatja a helyszíni bejárás során leggyakrabban alkalmazott kézi rögzítő berendezések (PDA alapú kliens programok) kimeneti mérési adatainak fogadását és a bevitt mérési adatok feldolgozását. A szakértői rendszer fejlesztése a vasúti szakterületen, 4 éves fejlesztési munkában szerzett tapasztalatok felhasználásán és a grafikai feldolgozáshoz megvásárolt know how alapján történik. A fejlesztést (a vasúttársaságok infrastruktúra rendszeréhez igazodva) Ms Windows 2005-2008 server operációs rendszeren, SQL 2005-tel, C# és C++ programnyelven valósítjuk meg. Az idegen nyelven is használható program biztosítja más pályadiagnosztikai szakértői rendszerekkel az adatcserét. A rendszerbe beimportált vizsgálati adatokat grafikai és statisztikai modell alapján elkészített program értékeli és különböző szempontok alapján lekérdezéseket, statisztikákat készít belőle.

Megítélt támogatás összege: 26 276 576 Ft

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Telephely: 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 13.
Levelezési cím: 2501 Esztergom, Pf. 173.
Telefon: 06 33 520 420
Fax: 06 33 501 111

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Mag Zrt.
1139 Budapest Váci út 83.
Tel: 06 40 200 617

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel: 06 40 638 638
Mail: nfu@nfu.gov.hu

Linkek:
www.nfu.hu
www.magzrt.hu