Internet szolgáltatások

 • Mikrohullámú internet

  ujmagy

  Az internet az “Új magyarország fejlesztési terv” támogatásával jutott el az ön lakóhelyére!

   

  I. Szolgáltatási terület: Pest megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye

  Lakossági Mikrohullámú Internet hozzáférés szolgáltatás díjai

  Üzleti Mikronet Lite Internet hozzáférés szolgáltatás díjai

  Üzleti Mikronet Standard Internet hozzáférés szolgáltatás díjai

  Üzleti Mikronet Pro Internet hozzáférés szolgáltatás díjai

  II. Szolgáltatási terület: Zala megye, Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye, Fejér megye, Tolna megye, Baranya megye, Nógrád megye,

  Heves megye, Bács-Kiskun megye, Szeged és Miskolc környéke

  Üzleti Mikrohullámú Internet hozzáférés szolgáltatás díjai

 • ADSL internet
 • Mobil internet

  Korlátlan MobilNet csomagok 9800 Ft-tól! Nem kell aggódnia, hogy elérhetetlen marad!

  Képtalálatok a következőre: mobilnet

   

   

   

   

   

   

  A teljes MobilNet árlista letöltéséhez kattintson ide!

 • Viták rendezésének módja

  A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták Ha az Előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor – amennyiben a Szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet – jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a Szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a Szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. A Szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak.

  A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:
  Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala
  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. telefon: (1) 375-7777, telefax: (1) 356-5520

  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  1088 Budapest, József krt. 6. telefon: (1) 468-0500, (1)459-4999

  Komárom-Esztergom Megyei Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
  2800 Tatabánya, Fő tér 4. 2801 Tatabánya, Pf. 173. Telefon: (34) 311-846, Telefax: (33) 311-873

  Gazdasági Versenyhivatal
  1054 Budapest Alkotmány u. 5., telefon: (1) 472-8900, telefax: (1) 472-8905

  A felek az Előfizetői Szerződésből eredő peres jogvitáik esetére alávetik magukat hatáskörtől függően a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. (Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 4. Postacím: 2801 Pf.160.), illetőleg az Esztergomi Városi Bíróság. (Cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 22. Postacím: 2501 Esztergom, Pf. 169. Telefon: 33/313–006, 33/312–988) kizárólagos illetékességének. A felek a perindítás előtt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület segítségével is megkísérelhetik a vita rendezését.

  1. Vitarendezés

  (1) A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF 6.3.1 pontjában foglaltak szerint közvetlenül rendezheti.
  (2) Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, az előfizetői szerződésből eredő vitájuk ügyében az egy éves elévülési időn belül a területileg illetékes hírközlési hatósághoz, ezen belül a Média és Hírközlési Biztoshoz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes Regionális Felügyelőségéhez, illetve békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak.

  1.1 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  Az Előfizető a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordulhat a Szolgáltatónak a szolgáltatás minőségével, a hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása esetén. A Média és Hírközlési Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető, elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre.
  A Hatóság szerveinek listáját és elérhetőségét az 1.5 pont tartalmazza.

  1.2 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Az Előfizető az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ban és a végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

  A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségek listáját és elérhetőségét az 1.5 pont tartalmazza.

  1.3 A Gazdasági Versenyhivatal
  Az Előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a Gazdasági Versenyhivatal jár el.
  A Gazdasági Versenyhivatal illetékessége országos.
  Elérhetősége:
  Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
  Telefon: (1) 472-8900        ; Fax: (1) 472-8905

  1.4 A békéltető testületek
  Az Előfizető a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a területi gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat.
  A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületek listáját és elérhetőségét az alábbi táblázat tartalmazza.

  Testület Cím Telefon Fax
  Békés megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 06-66-324-976 06-66-324-976
  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 06-46-328-539 06-46-328-722
  Budapesti Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 06-1-488-2131 06-1-488-2186
  Csongrád megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 06-62-423-451 06-62-426-149
  Fejér megyei Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 06-22-510-310 06-22-510-312
  Győr-Moson-Sopron megyei Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testület 9021 Győr, Szent István út 10/a. 06-96-520-202 06-96-520-291
  Hajdú-Bihar megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 06-52-500-710 06-52-500-720
  Heves megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 3300 Eger, Telekessy u. 2. 06-36-429-612 06-36-312-989
  Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. 06-56-510-610 06-36-370-005
  Komárom-Esztergom megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 06-34-513-010 06-34-316-259
  Nógrád megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A 06-32-520-860 06-32-520-862
  Pécs-Baranyai Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 06-72-507-150 06-72-507-152
  Pest megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. 06-1-474-7921 06-1-474-7921
  Somogyi Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 06-82-501-000 06-82-501-046
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 06-42-311-544 06-42-311-750
  Tolna megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 06-74-411-661 06-74-411-456
  Vas megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 06-94-312-356 06-94-316-936
  Veszprém megyei Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testület 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 06-88-429-008 06-88-412-150
  Zala megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 06-92-550-510 06-92-550-525

  1.5 A bíróság
  (1) Az Előfizető díjreklamációjának elutasítása esetén jogosult a területileg illetékes hírközlési hatóság vizsgálatát kérni, vagy a Szolgáltató elutasításának kézhezvételét követő 30 napon belül – a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett – a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.
  (2) A Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság adatai:

  Esztergomi Városi Bíróság
  Cím: 2500 Esztergom, Széchényi tér 22.
  Postacím: 2501 Esztergom, Pf. 169.
  Telefon: 33/313 006, 33/312 988
  Telefax: 33/313 006

  Komárom-Esztergom Megyei Bíróság.
  Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
  Postacím: 2801 Tatabánya Pf.160.