Internet szolgáltatások

 • Mikrohullámú internet

  ujmagy

  Az internet az “Új magyarország fejlesztési terv” támogatásával jutott el az ön lakóhelyére!

  Mikrohullámú alapú Internet hozzáférés szolgáltatásainak díjai

  Mikrohullámú internet + MobilNet csomagok együtt kedvezményes áron, már 6000 Ft-tól, ingyenes modemmel!

 • ADSL internet

 • Mobil internet

  3gstick

  MobilNet csomagok már 2400 Ft-tól, ingyenes modemmel!

  A teljes MobilNet árlista letöltéséhez kattintson ide!

 • Viták rendezésének módja

  A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták Ha az Előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor – amennyiben a Szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet – jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a Szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a Szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. A Szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak.

  A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:
  Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala
  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. telefon: (1) 375-7777, telefax: (1) 356-5520

  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  1088 Budapest, József krt. 6. telefon: (1) 468-0500, (1)459-4999

  Komárom-Esztergom Megyei Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
  2800 Tatabánya, Fő tér 4. 2801 Tatabánya, Pf. 173. Telefon: (34) 311-846, Telefax: (33) 311-873

  Gazdasági Versenyhivatal
  1054 Budapest Alkotmány u. 5., telefon: (1) 472-8900, telefax: (1) 472-8905

  A felek az Előfizetői Szerződésből eredő peres jogvitáik esetére alávetik magukat hatáskörtől függően a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. (Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 4. Postacím: 2801 Pf.160.), illetőleg az Esztergomi Városi Bíróság. (Cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 22. Postacím: 2501 Esztergom, Pf. 169. Telefon: 33/313–006, 33/312–988) kizárólagos illetékességének. A felek a perindítás előtt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület segítségével is megkísérelhetik a vita rendezését.

  1. Vitarendezés

  (1) A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF 6.3.1 pontjában foglaltak szerint közvetlenül rendezheti.
  (2) Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, az előfizetői szerződésből eredő vitájuk ügyében az egy éves elévülési időn belül a területileg illetékes hírközlési hatósághoz, ezen belül a Média és Hírközlési Biztoshoz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes Regionális Felügyelőségéhez, illetve békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhatnak.

  1.1 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  Az Előfizető a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordulhat a Szolgáltatónak a szolgáltatás minőségével, a hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása esetén. A Média és Hírközlési Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető, elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre.
  A Hatóság szerveinek listáját és elérhetőségét az 1.5 pont tartalmazza.

  1.2 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Az Előfizető az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ban és a végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

  A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségek listáját és elérhetőségét az 1.5 pont tartalmazza.

  1.3 A Gazdasági Versenyhivatal
  Az Előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a Gazdasági Versenyhivatal jár el.
  A Gazdasági Versenyhivatal illetékessége országos.
  Elérhetősége:
  Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
  Telefon: (1) 472-8900        ; Fax: (1) 472-8905

  1.4 A békéltető testületek
  Az Előfizető a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a területi gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat.
  A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületek listáját és elérhetőségét az alábbi táblázat tartalmazza.

  Testület Cím Telefon Fax
  Békés megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 06-66-324-976 06-66-324-976
  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 06-46-328-539 06-46-328-722
  Budapesti Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 06-1-488-2131 06-1-488-2186
  Csongrád megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 06-62-423-451 06-62-426-149
  Fejér megyei Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 06-22-510-310 06-22-510-312
  Győr-Moson-Sopron megyei Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testület 9021 Győr, Szent István út 10/a. 06-96-520-202 06-96-520-291
  Hajdú-Bihar megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 06-52-500-710 06-52-500-720
  Heves megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 3300 Eger, Telekessy u. 2. 06-36-429-612 06-36-312-989
  Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. 06-56-510-610 06-36-370-005
  Komárom-Esztergom megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 06-34-513-010 06-34-316-259
  Nógrád megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A 06-32-520-860 06-32-520-862
  Pécs-Baranyai Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 06-72-507-150 06-72-507-152
  Pest megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. 06-1-474-7921 06-1-474-7921
  Somogyi Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 06-82-501-000 06-82-501-046
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 06-42-311-544 06-42-311-750
  Tolna megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 06-74-411-661 06-74-411-456
  Vas megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 06-94-312-356 06-94-316-936
  Veszprém megyei Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testület 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 06-88-429-008 06-88-412-150
  Zala megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 06-92-550-510 06-92-550-525

  1.5 A bíróság
  (1) Az Előfizető díjreklamációjának elutasítása esetén jogosult a területileg illetékes hírközlési hatóság vizsgálatát kérni, vagy a Szolgáltató elutasításának kézhezvételét követő 30 napon belül – a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett – a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.
  (2) A Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság adatai:

  Esztergomi Városi Bíróság
  Cím: 2500 Esztergom, Széchényi tér 22.
  Postacím: 2501 Esztergom, Pf. 169.
  Telefon: 33/313 006, 33/312 988
  Telefax: 33/313 006

  Komárom-Esztergom Megyei Bíróság.
  Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 4.
  Postacím: 2801 Tatabánya Pf.160.