JEFOP

small-6395-7109655 

Relációs adatbázisra épülő fogalomtár alapú
nyilvántartó/publikáló rendszer

A fejlesztés fő célja

A Printer-fair Kft. által kifejlesztett relációs adatbázisra épülő fogalomtár alapú nyilvántartó/publikáló rendszer fő célja, hogy támogassa és átláthatóbbá tegye a szervezetek jelentéseivel, ennek egy speciális altípusának, a jelentésszolgáltatásokkal, vagy közismertebben adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos információkat. A jelentések előállítása sokszor időigényes feladat, e tudástár segíti, gyorsíthatja a végfelhasználó munkáját azzal, hogy a kitöltéshez szükséges útmutatásokat, a kitöltési adatok forrását pontosan megjelöli; illetve hogy az előző adatszolgáltatásokat központi repository-ban tárolja. Így ezek a következő kitöltésnél könnyen elérhető kiindulási alapként, mintaként felhasználhatók.

A relációs adatbázisra épülő Fogalomtár alapú nyilvántartó/publikáló rendszer kifejlesztésével egy jelentős hozzáadott értéket képező hatást értünk el az interdiszciplináris tudás, a kiszolgált iparági és az informatikai iparág együttes tudáshalmaz fejlesztésekor.
E köztes terület megfelelő alkalmazása csökkentheti az informatika, illetve a kiszolgált iparág közötti kommunikációs rést, szakadékot (“communication gap”).

A rendszer szabadsága

A teljes rendszer szabadon definiálható, konfigurálható, így konfigurálással definiálhatunk a rendszerben további egyedtípusokat, ezek attribútumait. A jelentésszolgáltatások fogalmak alapú publikációjában is így kerültek létrehozásra például a jelentésszolgálat gyakorisága, időpontja, a címzett tulajdonságok. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszerben tetszőleges nyilvántartásokat építsünk fel. A rendszer igen nagy előnye, hogy a rendszer konfigurálásával létrehozott egyedtípusok, ezek attribútumai a relációs adatbázis kezelő közönséges táblái, ennek oszlopai! A közönséges állományok a relációs adatbázis-kezelők rendszerekben jól megszokott kiválasztási, adatfeldolgozási eljárásokkal kezelhetők! Így a rendszerrel felépíthetjük a szervezet strukturált tudástárát.
A rendszer integrált dokumentumtárat tartalmaz, ezzel lehetőség van akár a konkrét jelentések tárolására is. A konkrét jelentésszolgáltatások nem érintik a szervezet összes dolgozóját, illetve pontosabban lehetnek nem publikus adatokat tartalmazó jelentésszolgáltatások. Ezért egy speciális szerepkört hoztunk létre. mely szerepkörhöz rendeljük a jelentésszolgáltatás megtekintési karbantartási jogát.

A fejlesztés hozzájárul az új és meglévő tudás új alkalmazásához. A kifejlesztett rendszer segítségével a megjelenő tartalom a Wiki rendszerekhez hasonlóan formázható, így a létrehozott tudástár – jó szerkesztés mellett – megteremti a lexikonokban jól fellelhető tartalom-forma egységét, mely a tudás transzferhez alapvető fontosságú. A mai felgyorsult világunkban az információtovábbítás minél gyorsabb, egyértelműbb megtétele egyre lényegesebb.

Működési struktúra

A program kliens-szerver alapú. Az adatbázis a szerveren található és azt a kliens felhasználók interneten keresztül érhetik el.
Ez a modell lehetővé teszi, hogy minden adat egy helyen kerüljön tárolásra és frissítésre, így mindig naprakész adatok állnak a felhasználók rendelkezésére.
A műszaki adatbázisban a jelentések minden fontos alapadata és opcionálisan felvehető egyéb informális adata tárolva van. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultságok korlátozzák.
A felhasználók különböző egyedi szűrési feltételeket állíthatnak be, így hatékonyabban tudják listázni és felhasználni azokat az adatokat, amikre szükségük van.
A program lehetővé teszi tetszőleges jelentéstípus felvételét és kezelését, az alkalmazási hely (célterület) igényei szerint.

Fogalomtár, tudástárat felépítő állományok

A rendszerbe szervesen integrált fogalomtár az, mely megteremti az egységes, egyértelmű kommunikáció alapját. A fogalmak pontos definiálása segít elkerülni a félreértéseket, a lexikonokban megszokott tiszta formázás, a tartalom-forma egysége lehetőséget kínál a gyors információtovábbításra. A fogalmak ismertetésekor nem csak fogalmakra hivatkozhatunk, hanem a rendszerben definiált egyéb állományokra is. Ez fordítva is igaz: egy állomány tudástár információkat tartalmazó oszlopában hivatkozhatunk fogalmakra. Kiterjesztett értelemben minden állományból hivatkozhatunk egyéb állományokban található elemekre. A hivatkozások a rendszerben mind a hivatkozó, mind a hivatkozott oldaláról navigálható kapcsolatok. A kapcsolatok kapcsolat-típusba sorolhatók: például egy fogalom forrás információ mezőjében található hivatkozások a fogalom-forrás kapcsolattípusba kerülnek. A hivatkozott elem oldaláról így minősítve látható, hogy ez mely fogalom forrása.

A fogalmak, mint kategóriák. A kategorizálás, mint az elemek hatékony keresésének alapja

Egy hagyományos rendszerben az állományokban található elemek (például jelentések) – hagyományos módszerekkel történő – megtalálásában nehézséget okozhat, hogy ezeket sokszor bonyolult mappa/menü rendszeren keresztül lehet elérni. A menü/mappa osztályozási rendszere általában hierarchikus. Egy bonyolult, akár több szintet is tartalmazó hierarchikus osztályozási rendszerben csak a rendszert jól ismerő képes eligazodni: olyan felhasználó képes könnyen megtalálni a számára fontos elemeket, aki gyakran használja a rendszert. Ezt a helyzetet bonyolítja, hogy az keresendő elemek, esetünkben a lekérdezések több elkülönült alkalmazásban/helyen lehetnek, melyek eléréséhez külön-külön jogosultság szükséges, illetve ezekben más-más a menü/mappa rendszer felépítése.

E tudástárban egyetlen autentikus helyen kerülnek tárolásra, gyűjthetők össze az egyed típusok előfordulásai. Azaz a jelentések, fogalmak (szócikkek), külső hivatkozások, dokumentumok, illetve az egyedi paraméterezéssel létrehozott elemek. Ezen előfordulásokban kereséssel lehet megtalálni a számunkra érdekes elemeket. A keresésen kívül kategória szerinti osztályozási rendszer támogathatja a megfelelő előfordulások megtalálását. Egy elem kategóriába sorolására a lexikonokban használt, akár többszörös osztályozás is használható.
A hierarchikus osztályozási rendszerhez képest lehetőség van a többszörös kategorizálásra is. Ezzel több halmaz közös metszetére szűkítjük a kategorizált elemet, mely sok esetben megfelelő méretűre csökkenti a keresett előfordulások számát: ez a sikeres/gyors keresés szempontjából lényeges lehet. E kategóriákba sorolást természetes szövegkörnyezetben ismertethetjük: így a végfelhasználónak könnyen értelmezhető szöveget kap. A szövegben elhelyezett, kategóriákba sorolási hivatkozások természetesen a számítógépnek feldolgozható strukturált információ!

Dokumentumtár modul

A hagyományos relációs adatbázis-szerver technológiában készült alkalmazásokban egy relációs állomány [tábla] egy előfordulásához [tábla egy sora] kapcsolódó dokumentumokat ún. csatolmányként, azaz egyszerű listaként lehet kapcsolni. E lista sajnos sokszor nem hordoz elegendő információt: a dokumentumokhoz ugyan tartozhat megjegyzés. Több tíz, esetleg százas méretű dokumentumot azonban sokszor célszerűbb lehet valamiféle egyedi struktúrába szervezve ismertetni a dokumentumokat. Természetesen a szövegkörnyezetben elhelyezett dokumentumhivatkozásokból a lista megjelenítés, mint kivonat automatikusan rendelkezésre áll. E lista a hagyományos relációs alkalmazásokban megszokottak szerint szűrhető, rendezhető.
A dokumentumtárban található dokumentumok verziózottan kerülnek tárolásra. A hivatkozás mindig a legmagasabb verziójú dokumentumra érvényes. A hivatkozott dokumentumot szintén a jól bevált hiperlinkkel jeleníti meg a rendszer, a linkre történő kattintással megnyílik a hivatkozott dokumentum.

URL-tár

A szervezeti tudástár egyik fontos eleme a jelentések fogalom alapú nyilvántartási rendszerétől független Internet-en, Intranet-en illetve egyéb böngészőből elérhető alkalmazások URL-jei. Az ilyen URL -eket a végfelhasználók a gépeiken böngésző függő könyvjelzőikben, kedvenceikben tárolják.
A mi jelentéseket publikáló wiki tudástárunkban a vállalat számára hasznos külső URL -ek manuális felvitele mellett ezek automatikus előállítását helyezzük előtérbe: a fogalmak, jelentések dokumentálásában használt hivatkozásokat automatikus kiemelésre kerülnek: felépül a szervezet számára fontos hivatkozások tára.

Végfelhasználó által módosítható segítség [help] rendszer

Egy RDBMS-Wiki hibrid technológia kiváló alapot nyújthat a felhasználó által módosítható segítség rendszer kidolgozására. A segítség szövegek ebben a megvalósítási módban szabad szöveges leíró nyelvben íródnak. Mivel ezen leírások módosítását Iehetővé teszi a rendszer, rendszeradminisztrációs szerepkörrel rendelkező felhasználóknak lehetővé tesszük ezek módosítását. Ezen módszerrel egy szervezetben a segítség szövegekből a szervezet számára lényeges elemek kerülhetnek kiemelésre. Mivel a keretrendszer lehetőséget nyújt a rendszerben található tetszőleges állományok előfordulásaira történő hivatkozásokra, emiatt egy segítség szövegben hivatkozhatunk mintaként szolgáló előfordulásokra. A segítség szövegeket nem csak az állományok karbantartó képernyő programjaira, hanem a képernyőkön elhelyezkedő mezökre is elkészíthetjük.

Többnyelvűsítés

Mivel a rendszert külföldi piacokra is be kívánjuk vezetni, emiatt a felület többnyelvű megjelenítés lehetősége is fontos szempont volt. Egy tudástárhoz kapcsolódóan nem követelmény, hogy a rendszer egy időben több nyelven tudja a tárolt adatokat megjeleníteni, többnyelvűségen azt értjük, hogy a rendszert ne csak magyar nyelven lehessen telepíteni.

Mobil felhasználói felület

A mai gyorsuló világunkban az okostelefonok szerepe egyre nagyobb. Mivel a rendszer böngészőből elérhető. emiatt mobil eszközön is használható a böngésző alapú felhasználói felület. Azonban a kis méretek miatt nem optimális az okos telefonon a böngészőbeli használat: sokszor sokfelé kell mozgatni a megtekintett lapot, kicsinyítenünk, nagyítanunk kell. Ezért készült egy, az okos telefonok kis képernyőjére optimalizált, főbb elemek lekérdezésére szolgáló Windows Phone-on implementált alkalmazás, mely kezelése az okos telefonokon megszokottak szerinti.

p1    p2